107. седница Градског већа: Утврђен предлог Статута града Ужица
29/01/2019

107. седница Градског већа: Утврђен предлог Статута града Ужица

Ужице, 29. јануар: Предлог текста Статута града Ужица утврђен је на данашњој седници Градског већа. Поред Статута, чланови Већа утврдили су и предлоге које се односе на кредитно задужење града у износу од 150 милиона, намењених финансирању ужичких капиталних пројеката, као и доделу средстава спортским клубовима у овој години. Пред већницима била је и информација о извештајима Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2017. годину и Послеревизиони извештаји о мерама исправљања. Државна ревизорска институција је Одзивни извештај, а касније и у Послеревизионом извештају потврдила да су мере исправљања задовољавајуће.

Прихваћени су годишњи програми рада Музеја, Позоришта, Библиотеке, Историјског архива, ГКЦ-а, Галерије, Одмаралишта Златибор и туристичких организација Регија Западне Србије и Ужица. Сагласност Већа дата је Биоктошу на програм одржавања јавних зелених површина и Великом парку на програм одржавања објеката и површина које су у његовој надлежности, као и на решење којим се именује састав Родитељског савета града Ужица.

Усвојен је Програм заштите и унапређења животне средине за ову годину и постављене Мирјана Дрндаревић, дипломирани економиста, за в.д. начелника Градске управе за финансије и Гордана Урошевић, дипломирани правник, за в.д. начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.