10. седница Градског већа: Усвојена три правилника у оквиру реализације Локалног антикорупцијског плана града Ужица
15/10/2020

10. седница Градског већа: Усвојена три правилника у оквиру реализације Локалног антикорупцијског плана града Ужица

Ужице, 15. октобар: Чланови Градског већа усвојили су правилнике и то о поступку унутрашњег узбуњивања, о поступању по притужбама на рад градских управа и служби града Ужица и о управљању сукобом интереса запослених у градским управама.

Утврђени су и предлози одлука које се односе на контролу пријема и реализација донација града и на етички кодекс функционера града Ужица.

Прихваћени су извештаји градских управа о њиховом раду у прошлој години и одлучено да се доделе једнократне новчане помоћи трима породицама ради ублажавања последица штета од елементарних несрећа које су их задесиле.

На овој седници, образован је састав Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града и утврђен предлог састава градског Савета за здравље.